MENU

.

.

.

ASPEN Mikołaj Słomowicz realizuje projekt finansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 RPO WSL

- wniosek: RPSL.03.02.00-IP.01-24-00GF/21:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę istniejącej

bazy noclegowej wraz z zagospodarowaniem terenu" 

- Projekt realizowany będzie w terminie: od grudnia 2021 do czerwca 2023. 

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest rozbudowa istniejącej bazy noclegowej,

a tym samym wzrost konkurencyjności firmy działającej

w branży turystycznej na rynku regionalnym i krajowym.

Cele szczególne to:
1. budowa i wyposażenie obiektu pod wynajem o pow. 110 m2
2. Zakup i montaż ogniw fotowoltanicznych
3. zagospodarowanie terenu na działkach

- celem stworzenia: przestrzeni rekreacyjnej, z której korzystać będą goście

(plac zabaw), miejsca na nowy parking a także komunikacji w postaci zejść i schodów
4. Promocja projektu
Planowane efekty:  wprowadzenie do oferty firmy, nowej dodatkowej usługi turystycznej

Wartość projektu: 715 718, 40 PLN
Wydatki kwalifikowane: 586 730 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 498 720,50 PLN

ASPEN cottage opowiedziane filmem:

.